Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja / Term of use

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine OMYoga, Mateja Kreuh, s.p. ( OMYoga.si)
Spletna prodajalna OMYoga.si omogoča nakup zvočnega posnetka.
Splošni pogoji spletne prodajalne OMYoga.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).
S spletno trgovino OMYoga.si upravlja OMYoga, Mateja Kreuh, s.p., matična številka: 8041768, davčna številka: 77246306, ki je tudi ponudnik storitev e-poslovanja na OMYoga.si.

Dostopnost informacij
V spletni trgovini se zavezujem, da bodo kupcu, še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovljene informacije:
1. podatke o podjetju (ime in sedež podjetja, matična številka),
2. kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
3. bistvene lastnosti artiklov, ter rok veljavnosti tega podatka,
4. dostopnost artiklov (vsak artikel, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),
5. pogoje dostave artiklov
6. cene, ki morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke, ter rok veljavnosti tega podatka,
7. način plačila in dostave ali izpolnitve, ter rok veljavnosti tega podatka,
8. časovno veljavnost ponudbe,
9. rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop (opis pravice do odstopa v skladu s 43.č ZVPot; v primerih, ko potrošnik v skladu s 43.č členom ZVPot nima pravice do odstopa, je o tem izrecno obveščen),
10. pojasnilo postopka s pritožbo, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

Nakup izdelkov
Izbran izdelek dodajte v košarico, nato pa sledite navodilom do registracije in zaključka plačila. Če potrebujete pomoč, pokličite 051 622 348
Varnost nakupa
Ponudnik za prenose vseh podatkov uporabnika uporablja tehnologijo SSL, ki skrbi za kodiranje vseh informacij, poslanih z naročili uporabnika. V primeru neizpolnitve obveznih vnosnih polj sistem samodejno zazna napako in opozori uporabnika pred oddajo naročila.

Uporabnik je sam odgovoren za dostop do svojega uporabniškega računa in bo tudi sam poskrbel za varovanje uporabniških podatkov in gesel. Uporabnik jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov in odgovarja za škodo, nastalo zaradi netočnih oziroma neresničnih podatkov.

Registrirani uporabniki in gosti
Vsak registriran uporabnik ob registraciji določi svoje uporabniško ime in geslo. Geslo je skrito in je znano le uporabniku. Uporabnik je dolžan čuvati svoje geslo in vnesti verodostojne podatke, tako da bo v njegovem imenu nastopal le on ali pooblaščena oseba.
Splošni pogoji
Kupec je lahko pravna ali fizična oseba. Ob tem se upoštevajo podatki, ki jih je kupec oddal ob naročilu ali že ob registraciji. Fizična oseba je kupec, ki kupljeno blago in njegove storitve uporablja za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti. Kupec z registracijo ali samim nakupom kot gost potrjuje, da sprejema vse objavljene splošne pogoje, ki so v trenutku nakupa objavljene na naših straneh, ki spadajo pod domeno OMYoga.si. Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.

Dostava
Spletna trgovina OMYoga.si uporablja način dostave zvočnega posnetka preko spleta, po danih navodilih skozi nakup.

KOMERCIALNI POGOJI
Vse objavljene cene, se lahko brez predhodnega obvestila spremenijo. Za nakup veljajo cene, ki so objavljene v trenutku oddaje naročila.

PLAČILNI POGOJI
Plačilo preko PayPal računa
V kolikor nimate registriranega PayPal računa, lahko nakup opravite z nakazilom preko TRR, na račun:
OMYOGA, Mateja Kreuh s.p.
Lokovina 6a
3204 Dobrna
Št. TRR: SI56 2900 0005 2439 415 ( UniCredit Banka Slovenija d.d.)
namen nakazila: nakup zvočnega posnetka

ODSTOP OD POGODBE, OZ. NAKUPA
Reklamacije
Vaša naprava za prenos zvočnega posnetka mora podpirati MP3 način predvajanja, da bo posnetek uporaben. Reklamacij ne upoštevam, če ste posnetek izgubili, oz. izgubili medij, na katerem ste posnetek hranili.
Vračilo denarja
Prodajalec ne vrača denarja za zvočni posnetek, saj gre za storitev, ne za izdelek v fizični obliki, ki ga lahko kupec vrne.
Varstvo osebnih podatkov
Z registracijo v spletni trgovini OMYoga.si, uporabnik dovoljuje, da sme OMYOGA, Mateja Kreuh, s.p., kot upravljavec zbirke osebnih podatkov posredovane osebne podatke uporabiti in obdelovati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ter z namenom, ki je določen v nadaljevanju.
Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnika, ki jih je le-ta vnesel v registrski obrazec (fizična oseba: ime, priimek, naslov, poštno številko, kraj, telefon ali GSM - neobvezno, datum rojstva - neobvezno, elektronski naslov, geslo); pravna oseba: ime, priimek, telefon ali GSM, elektronski naslov – v kolikor iz njega izvirajo osebni podatki, geslo, ponovitev gesla).
Prav tako pa se zbirajo tudi naslednji podatki: podatki o nakupih in obračunanih ugodnostih: datum nakupa, vrsta nakupa, vsebina nakupa, vrednost nakupa, način plačila.
Ponudnik bo osebne podatke uporabil za potrebe izpolnitve naročila (izvajanje transakcije, izstavitev računa, dostava izdelka, vse v zvezi z naročilom) in ostalo z naročilom povezano in potrebno komunikacijo.
Uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način (npr. preko elektronske pošte) zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke, za namen neposrednega trženja. Upravljavec bo v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečil uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (npr. prek elektronske pošte) obvestil uporabnika, ki je to zahteval.
Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali oziroma obdelovali.
Uporabnik s sprejetjem teh splošnih pogojev poslovanja tudi potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v skladu z določbami vsakokratno veljavnega zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
V primeru morebitnih vprašanj v zvezi z varstvom osebnih podatkov, lahko uporabnik slednja posreduje na naslov OMYOGA, Mateja Kreuh, s.p., Lokovina 6a, 3204 Dobrna, ali na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Pritožbe in spori
V spletni trgovini OMYoga se zavedamo, da je bistvena značilnost potrošniških sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim časom ter stroški, ki nastanejo zaradi reševanja spora, kar je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si prizadevamo po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno


Izvensodno reševanje potrošniških sporov
Skladno z zakonskimi normativi OMYOGA, Mateja Kreuh, s.p., ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Končne določbe
Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko v vsakem trenutku, brez predhodnega obvestila spremeni splošne pogoje poslovanja. O vsaki spremembi splošnih pogojev poslovanja, bo ponudnik na primeren način obvestil uporabnike. Za primeren način se šteje objava splošnih pogojev poslovanja na spletni strani www.omyoga.si. Šteje se, da se uporabnik strinja s spremembo splošnih pogojev poslovanja, če še naprej uporablja omenjeni portal.
Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu, pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo ponudnik uporabnika obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla.
Ugovori, pripombe, zahtevki, izjave in reklamacije lahko uporabnik pošlje po elektronski pošti na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali pisno na naslov: OMYOGA, Mateja Kreuh, s.p., Lokovina 6a, 3204 Dobrna. Reševanje ugovorov, pripomb, zahtevkom in reklamacij bo potekalo v skladu z določili veljavne zakonodaje.
Za vse spore, ki izhajajo iz uporabe spletnega portala in iz teh splošnih pogojev poslovanja, ki jih ponudnik in uporabnik ne bi mogla sporazumno rešiti, je pristojno stvarno pristojno sodišče v
Celju.


 Online Shop OMYoga, Mateja Kreuh, s.p. ( OMYoga.si) Terms of Use

Online Shop OMYoga.si sells audio recording.
Terms of Use are used according to Slovenian Legislation.
Online Shop OMYoga.si is managed by OMYOGA, Mateja Kreuh, s.p., reg.nr.: 8041768, VAT nr.: 77246306.
Available information
Seller will provide the following information:
1. information about provider ( name of the seller, addres and reg. Nr.)
2. contact information ( email address, phone nr.)
3. selling items basic features
4. item accessibility
5. terms of delivery
6. item prices
7. payment terms
8. quotation validity

Item purchase
Add the item into the shopping cart and simply follow the instructions to register and pay. For any assistance contact: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Purchase security
Provider usess SSL technology.
User is responsible for acces to user accout, username and password. User guarrantees input data is accurate and true. User is responsible for the damage which could be made due to false input information/user data.
Registered users
Each user provides user name and password. Password is hidden and is in domain of user only. User is legible to keep password safe.
General Terms
Buyer can be individual or a Company which applies with Registration already. Upon registration and with purchase Buyer accepts Terms and Conditions of the Seller.
Delivery Terms
OMYoga.si online shop uses online means of Delivery.
Selling Terms
Prices can be changed withouth prior announcement. The valid Price is the one published at the moment of purchase.
Payment Terms
Seller uses the PayPal account to sell the items.
If You do not have PayPal account You can transfer money through bank to the following account:
OMYOGA, Mateja Kreuh s.p.
Lokovina 6a
3204 Dobrna, Slovenia
IBAN: SI56 2900 0005 2439 415 ( UniCredit Banka Slovenija d.d.)
SWIFT: BACXSI22
Purpose of transaction: Yoga Nidra voice recording

Contract/purchase cancellation
The device you download the recording to has to support MP3 format so the recording will be played propperly. I do not accept any claims if you lose the recording, or you lose the media you kept the recording on.
Money return
Seller does not return money for the Yoga Nidra recording.
Personal Data Protection
With registration to OMYoga.si online shop the user allowes OMYOGA, Mateja Kreuh, s.p. can use the applied data according to valid Slovenian Legislation.
User can cancell registration at any time ( through e-mail) and Seller will delete all data from files in 15 days from receipt of cancellation.

Complaints and disputes
OMYOGA, Mateja Kreuh, s.p. will solve all disputes or complaints in a friendly athmosphere. If that will not be possible, the dispute or complaint will be forwarded under the jurisdiction of Celje Court of Law.
The Provider of the selling item can change Terms of Use at any time withouth prior announcement. User accepts those terms untill termination of subscription. All claims, objections and other demands from Buyer's side will be solved according to the valid legislation of Slovenia.

© 2019 OM Yoga Center Celje. Vse pravice pridržane.
Izdelava in oblikovanje PCMobil.

Iskanje